Enkät om arbetsställestruktur och personal

Statistikcentralen samlar årligen in uppgifter om företag med flera arbetsställen, bl.a. för upprätthållande av företags- och arbetsställeregistret och för sysselsättningsstatistiken. Företags- och arbetställeregistret fungerar som ett statistiskt grundregister för all ekonomisk statistik. Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning.

Inloggning


Vid inloggning kan Ni använda användar-ID och lösenord som finns i följebrev.

 
Användar-ID
Lösenord
 

E-postyritysrekisteri@stat.fi
Tel029 551 2222

Mera information om datainsamling:
Enkät om arbetsställestruktur och personal

Statistikcentralen svarar inte för direkta eller indirekta skador som användningen av Katso-autentiseringtjänsten eventuellt orsakar användaren: Ansvarsfriskrivning.