Arbetskostnadsindex inom den privata sektorn

Uppgiftslämnarna ombeds lämna uppgifter kvartalsvis om antalet anställda och arbetsinsatsens omfattning, lönekostnaderna samt tariffen för de sociala kostnaderna. Inom industrin specificeras uppgifterna enligt anställningsformen (tim-, månadsavlönade), i servicebranscher enligt deltidsanställning.

Efter att Ni loggat ut från blanketten kan Ni ge synpunkter på enkäten. Er åsikt är viktig! Mera information.

Inloggning


Inloggningen sker med koder från Statistikcentralen. Ni kan höra Er för om nya koder av kontaktpersonerna nedan.

 
Användar-ID
Lösenord
 

Det är också möjligt att göra identifieringen i Skatteförvaltningens Katso-autentiseringstjänst: Katso hjälp.


Lösenord och användar-ID:n:

 E-postadress: tvkindeksi@stat.fi

Nina Nikkanen+358 29 551 3581
Reeta Koukkula+358 29 551 2317

Mera information om datainsamling:
Arbetskostnadsindex inom den privata sektorn

Statistikcentralen svarar inte för direkta eller indirekta skador som användningen av Katso-autentiseringtjänsten eventuellt orsakar användaren: Ansvarsfriskrivning.