Enkät om företagens bokslut

I enkäten om företagens bokslut (STATIS) samlas årligen in uppgifter om specifikation av intäkter och kostnader, ökningar och minskningar av anläggningstillgångar samt balansspecifikationer. Uppgifterna används vid enheten för företagsstrukturer i utarbetandet av bokslutsstatistik, statistik som beskriver företagens utländska ägande samt annan struktur- och ekonomistatistik.
Statistikcentralen samlar årligen in uppgifter från företag inom byggbranschen för statistik över byggverksamhet. Uppgifterna gäller reparations- och nybyggnadsarbeten som utförts under året.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). De uppgifter Ni lämnar behandlas konfidentiellt.

Inloggning


Inloggningen sker med koder från Statistikcentralen. Ni kan höra Er för om nya koder av kontaktpersonerna nedan.

 
Användar-ID
Lösenord
 

Det är också möjligt att göra identifieringen i Skatteförvaltningens Katso-autentiseringstjänst: Katso hjälp.


Lösenord och användar-ID:n:

Jarkko Niemistö (STATIS)+358 29 551 2951
Merja Järvinen (Renoveringsbyggande)+358 29 551 2458
E-postrakenne.kysely@tilastokeskus.fi (STATIS)
E-postrakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi  (Renoveringsbyggande)

Statistikcentralen svarar inte för direkta eller indirekta skador som användningen av Katso-autentiseringtjänsten eventuellt orsakar användaren: Ansvarsfriskrivning.