Enkät om producentprisindex för industri och tjänster

Producentprisindexen mäter prisutvecklingen på varor ur företagens synvinkel. Producentprisindexen omfattar sex separata index som avviker från varandra när det gäller använt prisbegrepp, marknadstäckning och/eller täckning av näringsgrenar. Dessa är följande: producentprisindex för industrin, producentpris för tjänster, exportprisindex, importprisindex, basprisindex för hemmamarknadsvaror och partiprisindex. Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Enligt lagen har Statistikcentralen rätt att få de uppgifter om produkterna och deras priser som behövs för statistikföringen.

Inloggning


Om ni har tappat bort era lösenord får ni vid behov nya av våra kontaktpersoner.

Om prisinsamlingssidan inte laddar upp, var så god och uppdatera sidan (Ctrl+F5).

 
Användar-ID
Lösenord
 

Lösenord och användar-ID:n:

Marjaana Järvensivu

029 551 2508

Anni Huuskonen

029 551 2992


Mera information om datainsamling: http://www.stat.fi/keruu/tetu/index_sv.html