Teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindeksien tiedonkeruu

Teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindeksien tiedonkeruussa kerätään tietoja tuotteista ja palveluista ja niiden hinnoista. Tiedot koskevat yritysten tuonti-, vienti- tai kotimarkkinahintoja. Tietoja käytetään kuuteen erilliseen indeksiin: teollisuuden tuottajahintaindeksiin, palvelujen tuottajahintaindeksiin, vientihintaindeksiin, tuontihintaindeksiin, kotimarkkinoiden perushintaindeksiin, verolliseen kotimarkkinoiden perushintaindeksiin ja rakennuskustannusindeksiin. Tietoja voidaan käyttää myös tutkimustarkoituksiin. Tilastot kuvaavat hintakehitystä yritysten näkökulmasta.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu Tilastolakiin (280/2004, muut. 361/3013), jonka mukaan Tilastokeskuksella on oikeus saada tilastojen laadinnassa tarvittavia tietoja tuotteista ja niiden hinnoista. Euroopan unioni edellyttää tuottajahintaindeksien laadintaa.

Sisäänkirjautuminen


Yhteyshenkilömme antavat tarvittaessa uudet salasanat kadonneiden tilalle.


Mikäli lomake ei lataudu kokonaan sisäänkirjautumisen jälkeen, päivitä sivu (Ctrl+F5).

 
Käyttäjätunnus
Salasana
 


Salasanat ja käyttäjätunnukset:

Petri Mäkinen

Satu Sitkiä-Vikholm

029 551 2955

029 551 3424

Olli Hovi

029 551 2967


Lisätietoja tiedonkeruusta: http://stat.fi/keruu/tetu/