Enkät om volymindex för industriproduktionen

Statistikcentralen producerar ett månatligt volymindex för industriproduktionen som beskriver industriproduktionens utveckling inom olika näringsgrenar. Beräkningen av indexet baserar sig på arbetsställenas eller företagens värde- eller volymuppgifter. Ytterligare information finns på webbsidan volymindex för industriproduktionen.
Arbetsställena kan uppdatera sina uppgifter som gäller industriproduktionen för de senaste tre månaderna Dessutom går det att uppdatera all kontaktinformation genom systemet. Uppgifterna som lämnas av alla arbetsställen behandlas konfidentiellt och de indexserier som räknas från dem publiceras endast på sådana nivåer efter näringsgren där uppgifter om ett enskilt arbetsställe inte framkommer.  

Inloggning


Vid inloggning kan Ni fortfarande använda det användar-ID och lösenord som Ni fått av Statistikcentralen. Våra kontaktpersoner ger vid behov nya lösenord.

 
Användar-ID
Lösenord
 

Det är också möjligt att göra identifieringen i Katso- utentiseringstjänst.

Katso hjälp


Lösenord och användar-ID:n:

E-postvolyymi.indeksi@stat.fi
Taneli Tulkkitfn 029 551 3426
Asmo Palteistotfn 029 551 3507

Mera information on datainsamling: http://www.stat.fi/keruu/tevol/index_sv.html
Katso-tjänsten tas ur bruk före slutet av år 2019 och ersätts med Suomi.fi-fullmark och Suomi.fi-identifikation som produceras av Befolkningsregistercentralen.Ytterliga information: http://stat.fi/keruu/katso_sv.html

Statistikcentralen svarar inte för direkta eller indirekta skador som användningen av Katso-autentiseringtjänsten eventuellt orsakar användaren: Ansvarsfriskrivning.