Industrins orderingång

I enkäten om industrins orderingång insamlas uppgifter om värdet på orderingången under en månad för de varor och tjänster som är avsedda för produktion på arbetsställen i Finland.

Av företagen frågas uppgifter om antingen värdet av nya order under månaden eller värdet av orderstocken i slutet av månaden, värdet av de order som under månaden avbeställts samt värdet av leveranserna under månaden.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). De uppgifter Ni lämnar behandlas konfidentiellt.

Inloggning


Vid inloggning kan Ni fortfarande använda samma användar-ID och lösenord som i det gamla inloggningssystemet.

 
Användar-ID
Lösenord
 

Det är också möjligt att göra identifieringen i Katso- autentiseringstjänst: Katso hjälp.

Katso-identifikationen tas ur bruk före slutet av januari 2020 och ersätts med Suomi.fi-identifikation som produceras av Befolkningsregistercentralen. Ytterligare information


Lösenord och användar-ID:n:

E-post

Taneli Tulkki

Tiina Talvio

volyymi.indeksi@stat.fi

+358 29 551 3426

+358 29 551 3214


Mera information om datainsamling:
Enkät om industrins orderingång

Statistikcentralen svarar inte för direkta eller indirekta skador som användningen av Katso-autentiseringtjänsten eventuellt orsakar användaren: Ansvarsfriskrivning.