Enkät om finländarnas resor

Inloggning


Du kan logga in med de personliga koder som du har fått.

 
Användar-ID
Lösenord
 

Problem med inloggning:

matkat.info@stat.fi
0800 09191

Mera information om datainsamling: www.stat.fi/keruu/suomat/index_sv.html