Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden

Den kvartalsvisa enkäten om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden är lagstadgad och bygger på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna används vid utarbetandet av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna. Era uppgifter behandlas konfidentiellt. Datainsamlingen inleds omedelbart då varje kvartal är slut.

3:e kvartalet 2019: 18.10.2019

4:e kvartalet 2019: 17.1.2020


Katso-identifikationen tas ur bruk före slutet av år 2019 och ersätts med Suomi.fi-identifikation som produceras av Befolkningsregistercentralen under år 2020. Ytterligare information


Inloggning


Vänligen ge användar-ID och lösenordet för inloggning i programmet. Koden och lösenordet finns uppe till höger i det följeprev som skickats till Er per post. Vår kontaktperson ger nya lösenord ifall Ni inte längre har kvar de gamla.

 
Användar-ID
Lösenord
 

Det är också möjligt att göra identifieringen i Katso- utentiseringstjänst.

Katso hjälp


Lösenord och användar-ID:n:

globalisaatio.tilastot@stat.fi

Thomas Lindholm+358 29 551 3570
Aija Tiainen+358 29 551 3674

Statistikcentralen svarar inte för direkta eller indirekta skador som användningen av Katso-autentiseringtjänsten eventuellt orsakar användaren: Ansvarsfriskrivning.