Insamling av uppgifter om lärare 2019: Enkäten om bakgrunds- och kontaktinformation

Statistikcentralen samlar in uppgifter åt Undervisnings- och kulturministeriet om lärare inom den grundläggande undervisningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, den grundläggande konstundervisningen samt det fria bildningsarbetet enligt situationen per 1.9.2019.

Du svarar väl så snart som möjligt, dock senast 31.5.

Inloggning


Skriv in användar-ID och lösenordet i fälten nedan.

 
Användar-ID
Lösenord
 


Mera information om datainsamlingen: www.stat.fi/keruu/opop/index_sv.html