Insamling av yrkesuppgifter

I insamlingen av yrkesuppgifter för sysselsättningsstatistiken frågar vi efter
yrke för de personer som var anställda vid företaget i december i fjol.

Inloggning


Webläsare som stöds är blant annat Firefox, Chrome, Internet Explorer 9, 10 och 11 och Safari.


Användaridentifikationen och lösenordet finns uppe till höger i följebrevet.

Obs. Små och stora bokstäver skiljar sig.

 
Användar-ID
Lösenord
 

Det är också möjligt att göra identifieringen i Katso- utentiseringstjänst.

Katso hjälp


Lösenord och användar-ID:n:

Juho Keva029 551 3601
Elina Mikkelä029 551 2973

Mera information om datainsamling:
Insamling av yrkesuppgifter

Statistikcentralen svarar inte för direkta eller indirekta skador som användningen av Katso-autentiseringstjänsten eventuellt orsakar användaren: Ansvarsfriskrivning.